فراخوان نویسندگی و انتشار مقالات

فراخوان نویسندگی و انتشار مقالات: از کلیه علاقه مندانی و فعالان حوزه بیمه های زندگی برای نگارش مقاله و تحلیل کارشناسی در فصلنامه بیمه زندگی مان (مدیرمسئول: جناب آقای ابراهیم حمیدی مدیرعامل و...

تماس با پیشخوان تخصصی خدمت مان

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن یکپارچه پیشخوان تخصصی خدمت مان ارتباط برقرار کنید :...

شرایط عمومی مان

شرایط عمومی بیمه زندگی مان ماده 1) تعاریف 1-1) بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران می باشد که بیمه نامه را صادر و در ازاء انجام تعهدات بیمه‌گذار، تعهدات خود را طبق شرایط مندرج در بیمه نامه انجام می دهد....

وبسایت بیمه زندگی مان طراجی و راه اندازی شرکت وب.