اینستاگرام

تلگرام

کپی رایت 2017 بیمه زندگی مان.
تمامی حقوق محفوظ است.

24 ساعته

داخلی 3 سپس 3 و نهایتا 1

09668

تماس برای مشاوره رایگان از سراسر کشور

اینستاگرام

تلگرام

جستجو

فهرست
 

ترجمه و تألیف

بیمه زندگی مان > ترجمه و تألیف

۵- در كتاب رياضيات اكچوئري براي ريسك هاي احتمالي عمر نوشته ديويد سي.ام.ديكسون، ماري.آر. هاردي، هوارد.آر.واترنز و ترجمه سعيد قاسم خاني و هادي قرباني، نظريه مورد استفاده براي اندازه گيري و مديريت ريسك هاي احتمالي مربوط به تجربه جمعيتي توسعه داده شده است و مطالب با سطح معيني از دقت رياضي ارائه شده اند.

اين كتاب شامل ۱۴ فصل با عناوين زير مي باشد:
مقدمه اي بر بيمه عمر، مدل‌هاي بقا، جدول‌هاي عمر و گزينش، مزاياي بيمه عمر، مستمري‌ها، محاسبه حق بيمه، ارزش بيمه نامه ها، مدل هاي چندگانه، رياضيات مستمري، ريسك نرخ بهره، هزينه هاي كشف قيمت براي بيمه پس انداز سرمايه گذاري، قيمت گذاري اختيارات و اختيارات ادغام شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴- پایان نامه کارشناسی ارشد در خصوص بیمه زندگی مان با عنوان بررسی میزان تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر استقبال خریداران از بیمه زندگی مان به نگارش آقای سید مهدی جعفری تنها ، استاد راهنما دکتر ریاحی فر – استاد مشاور دکتر سعید نیا

photo117808556793768103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- کتاب بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص

مولف ژان لوک اویر در مقدمه کتاب درباره بیمه های اشخاص می نویسد: بیمه های اشخاص همانند دیگر بیمه ها، پاسخگوی تشویش خاطر است. با این وصف، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه،

همانگونه که از نامش پیداست 9789646506541پیشامدهایی را دربرمی گیرد که بطور مستقیم به شخص انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه، پیشامدهای موردنظر همانگونه که از موارد مذکور نتیجه گیری می شود، همیشه جنبه خسارتی ندارد مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین. از این حیث بیمه های اشخاص جنبه تمام مشخص دارند. کتاب “بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص” در دو بخش ترجمه شده است؛ عنوان بخش اول به بیمه عمر اختصاص یافته است و این بخش مشتمل بر دو فصل با عناوین حقوق عام بیمه عمر، بیمه عمر گروهی و بیمه عمر توده مردم می باشد. در بخش دوم که به سایر بیمه های اشخاص پرداخته است شامل سه فصل با عناوین قواعد کلی بیمه حوادث اشخاص و بیمه درمان، بیمه حوادث بدنی و بیمه درمان است.

 

 

 

 

 

 

 

۲-کتاب ریاضیات بیمه عمر 

9789646506763 گامی در مسیر تحقق مأموریت صنعت بیمه کشور است. در این کتاب ضمن مرور نظریه بهره مرکب، انواع گوناگون بیمه و مکانیزم حاکم بر هر یک بر اساس مدل پایه ای مورد نظر ، بحث و بررسی شده است.علم اکچوئرال، ریاضیات و آمار را به یکدیگر پیوند می زند تا ریسک های موجود در صنعت بیمه و بازارهای مالی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. دانش اکچوئرال در برگیرنده تئوری احتمال، ریاضیات، آمار مالی، اقتصاد و برنامه نویسی کامپیوتر است. از آنجا که برای محاسبه ی حق بیمه ی عمر و مستمری، بایستی احتمال وقوع حادثه در آینده برای هر بیمه شده محاسبه گردد، پیش بینی نرخ مرگ و میر و همچنین تکنیک های ریاضی مربوط به تعیین ارزش حال مقادیر آتی، از ملزومات علم اکچوئرال است.در کتاب ریاضیات بیمه عمر علاوه بر مباحثی چون بیمه عمر، مستمری ها و محاسبات حق بیمه خالص مربوط به آنها، هزینه های سربار و مباحث متنوع دیگری از ریاضایت بیمه عمر مطرح شده است.کتاب حاضر در یازده فصل شامل: ۱- ریاضیات بهره مرکب؛ ۲- باقی مانده عمر یک شخص xساله؛ ۳- بیمه عمر؛ ۴- بیمه عمر مستمری؛ ۵- حق بیمه های خالص؛ ۶- ذخایر حق بیمه خالص؛ ۷- کاهش های چندگانه؛ ۸- بیمه عمر چندگانه؛ ۹- میزان کل خسارت در یک سبد دارایی؛ ۱۰- هزینه های سربار؛ ۱۱- برآورد احتمالات مرگ و در پایان پیوست ها است

 

 

 

 

 

 

 

۱- كتاب مباني بيمه‌هاي عمر (تئوری ها و کاربردها) نوشته كانينيكا ميشرا – ترجمه محمود سبزي9789646506565

كتاب مباني بيمه عمر داراي سه بخش و هر بخش شامل سه فصل مشخص است. بخش اول به مفاهيم، اصول و فرايندها پرداخته كه شامل سه فصل با عناوين: مباني و اصول بيمه‌هاي عمر، جنبه‌هاي قانوني بيمه عمر و محصولات بيمه عمر، بازاريابي و كانال‌هاي فروش بيمه‌هاي عمر است. بخش دوم با عنوان مديريت خطر، صدور بيمه‌نامه، بيمه اتكايي و خسارت‌ها در سه فصل به تشريح مباحث مربوطه پرداخته است كه عناوين آن عبارت از: مديريت خطر: اصول و كاربردها در بيمه عمر، صدور بيمه نامه، بيمه اتكايي و خسارت‌ها است و بخش سوم به مستمري‌ها، حقوق و مزاياي كاركنان، بيمه‌هاي خرد و بيمه درمان پرداخته كه: مستمري‌ها، حقوق و مزاياي كاركنان، بيمه‌هاي خرد، بيمه‌هاي درمان از عناوين اصلي سه فصل اين بخش هستند. خاطرنشان مي‌سازد، اين كتاب ، مباني اصلي بيمه‌هاي عمر را بطور كامل بحث مي‌كند. همچنين، به كاربرد پارامترهاي مديريت خطر و اصول بيمه‌هاي عمر نگاهي دارد.كتاب حاضر، شامل اشكال و مثال‌هاي عملي زيادي است. اين مثال‌ها، بعضي از اصول كاربردي، فعاليت‌هاي همزمان، روندها و تعاريف مهم را روشن مي‌كنند. چند مثال واقعي از بيمه‌هاي عمر و مطالعات موردي واقعي، نيز براي درك آسان پيچيدگي‌ها و تفاوت‌هاي ريز اين فعاليت‌ها، بيان شده است. همچنين با ارائه، نگاهي كلي به فعاليت بيمه ‌عمر، از دانشجويان، افرادي اثربخش ساخته و آنها را براي پيوستن به هر شركت بيمه عمري توانمند مي‌كند. لازم به ذكر است، كتاب حاضر پنجاه‌و‌سومين كتاب از سري كتاب‌هاي طرح تحول در صنعت بيمه است.